מהן הטבות מס לעצמאי המפקיד לפנסיה ב- 2023 ?

למה וכמה נכון לעצמאי להפקיד בפנסיה ובהשתלמות ?

מדינת ישראל מעודדת את אזרחיה על ידי מתן הטבות מס, להפקיד כספים לפנסיה (בקופות גמל, בקרנות פנסיה ובביטוחי מנהלים), כדי לצבור כספים לתקופה שלאחר הפרישה לפנסיה.

בהזדמנות זו אבקש להציג את האפשרויות העומדות בפני עצמאי להפקיד כספים לפנסיה בשנת 2023 ואת הטבות המס אשר ניתנות עבור הפקדות אלו.

מדוע להפקיד לתוכנית פנסיונית ?

מאז ראשית 2017 מחויב כל עצמאי (כמעט) להפקיד כספים לתוכנית פנסיונית, אשר תאפשר לו לקבל קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה, לאחר גיל הפרישה.

מהם סכומי ההפקדה לפנסיה ?

עצמאי נדרש להפקיד מידי חודש לתוכנית פנסיונית כפונקציה של ההכנסה שלו.

בגין הכנסה חודשית של עד מחצית השכר הממוצע במשק חייב עצמאי להפקיד לפנסיה לפחות 4.45% מן ההכנסה, ועבור הכנסה הגבוהה ממחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק חייב להפקיד לפחות 12.55% מהכנסתו.

זאת אומרת, עצמאי אשר הכנסתו החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 11,870 ₪, חייב להפקיד לפנסיה, מידי חודש, לפחות, 1,008.95 ₪.

יחד עם זאת יש לשים לב שהפקדה בהיקף כזה לא תאפשר לעצמאי ליצור באמת חיסכון משמעותי לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה. משום כך ניתנות לעצמאי המפקיד לתוכנית פנסיונית הטבות מס כדי לעודד אותו להפקיד סכומים גבוהים יותר.

מהן הטבות המס למפקיד לפנסיה ?

עצמאי המפקיד לפנסיה יכול ליהנות מהטבות מס משני סוגים:

מהי הטבת ניכוי מס ?

הטבה אשר מקטינה את ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה לפנסיה.

מהי הטבת זיכוי מס ?

 מאפשרת קבלת החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לפנסיה.

 

מס הכנסה מגדיר תקרת הכנסה אשר עבורה ניתנת אפשרות לעצמאי להפקיד כספים לפנסיה וליהנות מהטבות מס. 

תקרת ההכנסה השנתית בשנת 2023 עומדת על 225,600 ₪. עצמאי יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה לתוכנית פנסיונית, כדי לזכות בהטבות המס.

זאת אומרת, עצמאי אשר מעוניין לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2023 נדרש להפקיד לפנסיה סכום של 37,224 ₪ ( לפי 225,600 * 16.5%).

ההפקדה לפנסיה מעניקה לעצמאי הטבות מס אשר נחלקות לשניים.

בגין הפקדה של 5.5% מן ההכנסה (ועד התקרה) מקבל עצמאי הטבת זיכוי במס. כלומר,  עבור הפקדה של 12,408 ₪ ( 5.5% מהכנסה של 225,600 ₪), מקבל עצמאי הטבת זיכוי בשיעור של  35%, זאת אומרת החזר מס בסך 4,342.8 ₪.

בגין הפקדה של 11% מהכנסתו (ועד תקרה ) מקבל עצמאי הטבת ניכוי. זאת אומרת, עבור הפקדה של 11% מהכנסה של 225,600 ₪ מקבל עצמאי הטבת ניכוי בשיעור המס השולי על הכנסתו.  

סכום ההפקדה המירבי בגינו ניתנת הטבת ניכוי: 24,816 ₪. (לפי 225,600 * 11%). אם המס השולי על הכנסת העצמאי 47% אז הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 11,663.52 ש"ח.

כלומר, עצמאי יכול להפקיד לתוכנית פנסיונית בשנת 2023 סכום של עד 37,224 ₪ וליהנות מהטבות מס, אשר משמעותם הכספית היא 16,006.32 ₪.
זאת אומרת 43% מסכום ההפקדה לתוכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי המדינה.

כמה יפקיד עצמאי לקרן השתלמות ?

עצמאי, מי שיש לו הכנסות מעסק או משלח יד, רשאי להפקיד לקרן השתלמות ולזכות בהטבות מס.

חשוב לשים לב, שהפקדות לתוכנית פנסיונית מאפשרות לעצמאי לקבל הטבות מס והפקדות לקרן השתלמות מאפשרות לקבל הטבות מס ואין כפל בהטבות אשר ניתנות לעצמאי אשר מפקיד גם בתוכנית פנסיונית וגם בקרן השתלמות.

עצמאי יכול בשנת 2023 להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו (ועד תקרה שנתית), כאשר כל סכום ההפקדה מוכר כהוצאה.

תקרת ההכנסה השנתית בשנת 2023 היא 283,905 ₪. זאת אומרת, עצמאי רשאי להפקיד  סכום של 12,775.7 ₪ אשר כולו יוכר לעצמאי כהוצאה.

ובנוסף יש עוד יתרון.

במרבית אפיקי ההשקעה בשוק ההון מחויבים משקיעים בתשלום מס בגין רווחים – "מס רווחי הון".                                                               

עצמאי אשר מפקיד בקרן השתלמות סכום אשר לא עולה על תקרת הפקדה מוטבת אשר בשנת 2023 מסתכמת ב- 19,920 ₪, ייהנה מפטור ממס רווחי הון.

איציק אסטרייכר

אסטרייכר – סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

מה היה לנו עד עכשיו?